Amseroedd Gwasanaeth Rheolaidd ~ Regular Service Times

Cliciwch yma / Click here: Gwasanaethau a Digwyddiadau i ddod ~ Forthcoming Services and Events

St Padarn, Llanberis:

  • Dydd Sul / Sunday 11.00am
  • 8.00am bob 4ydd dydd Sul / 8.00am every 4th Sunday

St Peris, Nant Peris:

  • Dydd Sul / Sunday 9.30am
  • Ail Sul o bob mis Gwasanaeth Teulu 4.00pm / Every 2nd Sunday of the month Family Service at 4.00pm
  • Pob dydd Mawrth 11.00am / Every Tuesday 11.00am

St Helen, Penisa’rwaun:

  • Dydd Sul / Sunday 11.00am

Eglwys Crist, Deiniolen (Llandinorwig):

  • Dydd Sul / Sunday 3.00pm

Yr Institwt, Llanrug:

  • Dydd Sul 1af a 3ydd bob mis 09.30am / 1st and 3rd Sunday every month 09.30am

St Deiniol, Llanddeiniolen:

  • Gwasanaethau Achlysurol, gweler Amseroedd Gwasanaethau a Digwyddiadau / Occasional services, see Service Times and Events