Ardal Weinidogaeth Bro Eryri Ministry Area

Gwasanaethau a Digwyddiadau i ddod ~ Forthcoming Services and Events

Croeso

i wefan yr Eglwysi Bro Eryri

Rydym yn gwasanaethu cymunedau Llanddeiniolen, Bethel, Llanrug, Cwm y Glo, Penisa’rwaun, Brynrefail, Deiniolen, Dinorwig, Llanberis a Nant Peris yn y Parc Cenedlaethol Eryri.

Welcome

to the website of the Bro Eryri Churches

We serve the communities of Llanddeiniolen, Bethel, Llanrug, Cwm y Glo, Penisa’rwaun, Brynrefail, Deiniolen, Dinorwig, Llanberis and Nant Peris in Snowdonia National Park.

Ein Lleoliadau / Our Locations

Eglwys Padarn Sant / St Padarn’s Church, Llanberis LL55 4TF

Eglwys Deiniolen Sant / St Deiniolen’s Church, Llanddeiniolen LL55 3AR

Eglwys Crist / Christ Church, Deiniolen (Llandinorwig) LL55 3NG

Yr Institiwt / The Institute, Llanrug LL55 4AF

Eglwys Peris Sant / St Peris’s Church, Nant Peris LL55 4UE

Eglwys Helen Sant / St Helen’s Church, Penisa’rwaun LL55 3BP