Cysylltu â ni ~ Contact us

Parchedig Allan Wilcox Arweinydd Ardal Gweinidogaeth Dros Dro
Ar gyfer Bedyddiadau a Priodasau – Cysylltwch â Allan
01286 872281 afcwilcox@gmail.com

Parch Ganon Brian Castle Offeiriad Cysylltiol
Ar gyfer Angladdau – Cysylltwch â Brian
01286 871705
revbcastle@icloud.com

Reverend Allan Wilcox Acting Ministry Area Leader
For Baptisms and Weddings – Contact Allan
01286 872281 afcwilcox@gmail.com

Reverend Canon Brian Castle Associate Priest
For Funerals – Contact Brian
01286 871705
revbcastle@icloud.com

Dion Bro / Area Dean: Canon Tracy Jones, 01248 361876, tracyjones@cinw.org.uk

Archddiacon Bangor / Archdeacon of Bangor: Hybarch / Ven David Parry, 07403 635510, davidparry@cinw.org.uk

Wardeniaid Eglwys Ardal Weinidogaeth / Ministery Area Churchwardens: Dilys Roberts, 07775 653560, arwynrob@aol.com; Jonno Jones, 07855 365564, jonnojones@btinternet.com

Wardeniaid Eglwys Plwyf / Parish Church Wardens:

  • St Michael, Llanrug: Wendy Parry, wendypar@icloud.com
  • St Padarn, Llanberis: Dilys Roberts, 07775 653560, arwynrob@aol.com
  • St Peris, Nant Peris: Helen Wilcox, 01286 872281, helenwilcox55@gmail.com
  • St Helen, Penisa’rwaun: Jonno Jones, 07855 365564, jonnojones@btinternet.com
  • Eglwys Crist, Llandinorwig: Len Jones