Gwasanaethau a Digwyddiadau i ddod ~ Forthcoming Services and Events

Cymraeg

Click for English version

Dydd Mawrth 14/05/2024, 11.00 Nant Peris Boreol Weddi

Dydd Sul 19/05/2024 Dydd y Pentecost

 • 15.00 Llanberis Sefydlu a Chroesawu’r Parch Ganon Naomi Starkey fel Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Eryri, gyda lluniaeth i ddilyn.

Dydd Llun 20/05/2024, 10.00 Penisa’rwaun Te a Tost

Dydd Mawrth 21/05/2024, 11.00 Nant Peris Boreol Weddi

Dydd Sul 26/05/2024 Sul y Drindod

 • 08.00 Llanberis Yr Offeren
 • 09.30 Nant Peris Yr Offeren
 • 11.00 Llanberis Yr Offeren
 • 11.00 Penisa’rwaun  Yr Offeren
 • 15.00 Deiniolen (Llandinorwig) Yr Offeren

Dydd Llun 27/05/2024, 10.00 Penisa’rwaun Te a Tost

Dydd Mawrth 28/05/2024, 11.00 Nant Peris Boreol Weddi

Dydd Sul 02/06/2024 Y Sul Cyntaf wedi’r Drindod

 • 09.30 Nant Peris Yr Offeren
 • 10.00 Llanrug Eglwys Caffi (panad am 9.45)
 • 11.00 Llanberis Yr Offeren
 • 11.00 Penisa’rwaun  Yr Offeren
 • 15.00 Deiniolen (Llandinorwig) Hwyrol Weddi
 • 15.00 Llanddeiniolen Yr Offeren

Dydd Llun 03/06/2024, 10.00 Penisa’rwaun Te a Tost

Dydd Mawrth 04/06/2024, 11.00 Nant Peris Boreol Weddi

Dydd Sul 09/06/2024 Yr Ail Sul wedi’r Drindod

 • 09.30 Nant Peris Yr Offeren
 • 11.00 Llanberis Yr Offeren
 • 11.00 Penisa’rwaun  Yr Offeren
 • 15.00 Deiniolen (Llandinorwig) Yr Offeren
 • 16.00 Nant Peris Bedydd

Dydd Llun 10/06/2024, 10.00 Penisa’rwaun Te a Tost

Dydd Mawrth 11/06/2024, 11.00 Nant Peris Boreol Weddi

English

Cliciwch am fersiwn Cymraeg

Tuesday 14/05/2024, 11.00 Nant Peris Morning Prayer

Sunday 19/05/2024 The Day of Pentecost

15.00 Llanberis Installation and Welcome of the Revd Canon Naomi Starkey as Vicar and Ministry Area Leader of Bro Eryri, followed by a reception

Monday 20/05/2024, 10.00 Penisa’rwaun Tea and Toast

Tuesday 21/05/2024, 11.00 Nant Peris Morning Prayer

Sunday 26/05/2024 Trinity Sunday

 • 08.00 Llanberis Holy Eucharist
 • 09.30 Nant Peris Holy Eucharist
 • 11.00 Llanberis Holy Eucharist
 • 11.00 Penisa’rwaun  Holy Eucharist
 • 15.00 Deiniolen (Llandinorwig) Holy Eucharist (Welsh language service)

Monday 27/05/2024, 10.00 Penisa’rwaun Tea and Toast

Tuesday 28/05/2024, 11.00 Nant Peris Morning Prayer

Sunday 02/06/2024 The First Sunday after Trinity

 • 09.30 Nant Peris Holy Eucharist
 • 10.00 Llanrug Cafe Church (9.45 for a cup of tea)
 • 11.00 Llanberis Holy Eucharist
 • 11.00 Penisa’rwaun  Holy Eucharist
 • 15.00 Deiniolen (Llandinorwig) Hwyrol Weddi (Welsh language service)
 • 15.00 Llanddeiniolen Holy Eucharist

Monday 03/06/2024, 10.00 Penisa’rwaun Tea and Toast

Tuesday 04/06/2024, 11.00 Nant Peris Morning Prayer

Sunday 09/06/2024 The Second Sunday after Trinity

 • 09.30 Nant Peris Holy Eucharist
 • 11.00 Llanberis Holy Eucharist
 • 11.00 Penisa’rwaun  Holy Eucharist
 • 15.00 Deiniolen (Llandinorwig) Holy Eucharist
 • 16.00 Nant Peris Baptism

Monday 10/06/2024, 10.00 Penisa’rwaun Tea and Toast

Tuesday 11/06/2024, 11.00 Nant Peris Morning Prayer