Yr Wythnos Fawr ~ Holy Week

Dydd Sul / Sunday 02/04/2023 Chweched Sul y Garawys: Sul y Blodau – Sixth Sunday of Lent: Palm Sunday

 • 09.30 Nant Peris Yr Offeren – Holy Eucharist
 • 10.00 Llanrug Eglwys Caffi – Cafe Church (Institiwt – Institute)
 • 11.00 Llanberis Yr Offeren – Holy Eucharist
 • 11.00 Penisa’rwaun  Yr Offeren – Holy Eucharist
 • 15.00 Llandinorwig  Hwyrol Weddi
 • 16.00 Nant Peris Gwasanaeth Teulu – Family Service

Dydd Llun / Monday 03/04/2023, 10.00: Penisa’rwaun Te a Tost – Tea and Toast

Dydd Mawrth / Tuesday 04/04/2023

 • 11.00: Nant Peris Yr Offeren – Holy Eucharist
 • 20.00: Tyn y Ffynnon Grŵp Ffynnon Beris Group

Dydd Iau / Thursday 06/04/2023, 19.00: Penisa’rwaun Gwasanaeth Dydd Iau Cablyd – Maundy Thursday Service

Dydd Gwener / Friday 07/04/2023 Dydd Gwener y Groglith – Good Friday

 • 10.00: Llanrug Ffordd y Groes – Stations of the Cross (Institiwt – Institute)
 • 14.00: Llanberis Myfyrdod Dydd Gwener y Groglith – Good Friday Meditation

Dydd Sadwrn / Saturday 08/04/2023: 19.00 Nant Peris Gwylnos y Pasg a Cymun Cyntaf y Pasg – Easter Vigil and First Communion of Easter

Dydd Sul / Sunday 09/04/2023 Dydd y Pasg – Easter Day

 • 11.00 Llanberis Yr Offeren – Holy Eucharist
 • 11.00 Penisa’rwaun  Yr Offeren – Holy Eucharist
 • 15.00 Llandinorwig  Yr Offeren