Sul y Cofio – Remembrance Sunday

13/11/2022 Trydydd Sul y Deyrnas (Sul y Cofio) – Third Sunday of the Kingdom (Remembrance Sunday)

  • 09.30 Nant Peris Bore Weddi – Morning Prayer
  • 10.00 Llanberis Eglwys / Church Gwasanaeth Sul y Cofio – Remembrance Sunday Service
  • 11.00 Llanberis Cofeb / Cenotaph Gwasanaeth Sul y Cofio – Remembrance Sunday Service
  • 11.00 Llandinorwig Cofeb Rhyfel / War Memorial Gwasanaeth Sul y Cofio – Remembrance Sunday Service
  • 10.45 Penisa’rwaun Gwasanaeth Sul y Cofio – Remembrance Sunday Service
  • 15.00 Llandinorwig Yr Offeren