Nadolig ~ Christmas

Dydd Mawrth / Tuesday 05/12/2023 Nant Peris 19.30, Gwasanaeth yr Adfent Ffynnon Beris Advent Service

Dydd Mercher / Wednesday 06/12/2023 Bron Menai, Caernarfon 12.30, Cinio Nadolig / Christmas Lunch

Dydd Sul / Sunday 10/12/2023

 • 15.00 Eglwys Crist Deiniolen Naw Llith a Charol
 • 16.00 Nant Peris Gwasanaeth Teulu Nadolig / Christmas Family Service (Gyda Swper Dydd Sant Peris i ddilyn yn y Tyn Llan / Followed by St Peris’s Day supper in the Vaynol Arms)

Dydd Mercher / Wednesday 13/12/2023 Llanberis 14.00-19.00 Eglwys Agored / Open Church

Dydd Sul / Sunday 17/12/2023

 • 10.00 Llanrug (Institiwt/Institute) Gwasanaeth Carol / Carol Service
 • 17.00 Llanberis Cyngerdd Nadolig
 • 19.00 Eglwys Crist Deiniolen Cyngerdd Nadolig

Dydd Mercher / Wednesday 20/12/2023 Penisa’rwaun 14.00-19.00 Eglwys Agored / Open Church

Dydd Sul / Sunday 24/12/2023 Noswyl Nadolig

 • 08.00 Llanberis Offeren Noswyl Nadolig / Christmas Eve Eucharist
 • 11.00 Penisa’rwaun Offern Nadolig / Christmas Eucharist
 • 14.00 Llanrug (Institiwt/Institute) Gwasanaeth y Preseb / Crib Service
 • 15.00 Deiniolen Gwasanaeth Cristingl
 • 16.00 Llanberis Gwasanaeth y Preseb / Stables Crib Service
 • 20.00 Llanrug (Institiwt/Institute) Offeren Nadolig / Christmas Eucharist
 • 23.30 Nant Peris Offeren Ganol Nos / Midnight Mass

Dydd Llun / Monday 25/12/2023

 • 10.00 Llanberis Offeren Nadolig / Christmas Eucharist
 • 10.00 St Deiniol Llanddeiniolen Offeren Nadolig / Christmas Eucharist

Dydd Sul / Sunday 07/01/2024

 • 15.00 St Deiniol Llanddeiniolen Gwasanaeth Cristingl / Christingle Service