Apêl Nadolig ~ Christmas Appeal

Byddwn yn derbyn anrhegion ar gyfer yr apêl Nadolig yma yn Sant Padarn ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 9fed rhwng 10.00 a 14.00. / We will be receiving gifts for this Christmas appeal at St. Padarn on Saturday 9th December between 10.00 and 14.00.